Ειδικές κατασκευές

Ειδικές κατασκευές σοβατίσματα, επιχρίσματα, ελαιοχρωματισμοί, τεχνοτροπίες, ψευδοροφές, κρυφοί φωτισμοί, γύψινες κατασκευές. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές οικοδομικές εργασίες πάσης φύσεως.

Σοβατίσματα – Επιχρίσματα

Σοβατίσματα – Επιχρίσματα

Εργασίες αποκατάστασης φθαρμένου σοβά σε εξωτερική τοιχοποιία του Μεγάρου της Βουλής.

 • Απομακρύνθηκαν επιμελώς όλα τα σαθρά τμήματα της επιφάνειας του σκυροδέματος.
 • Έγινε διαβροχή του υποστρώματος για την καλύτερη πρόσφυση του ειδικού υλικού.
 • Κατόπιν εφαρμόστηκε το κατάλληλο επισκευαστικό κονίαμα.

Ψευδοροφής γυψοσανίδας και ορυκτών ινών

Κατασκευή ψευδοροφής με γυψοσανίδα & με πλάκες ορυκτών ινών   σε επαγγελματικό χώρο

 • Η ψευδοροφή επιτρέπει την ρύθμιση του ύψους ενός χώρου, τη δυνατότητα της εύκολης τοποθέτησης ειδικού φωτισμού και κάλυψης εγκαταστάσεων όπως σωληνώσεων, κλιματισμού, μόνωσης (θερμομόνωση, ηχομόνωση) και τον έλεγχο των παραπάνω.
 • Επίσης η ψευδοροφή γυψοσανίδας κάνει δυνατή την πραγματοποίηση ειδικών διακοσμητικών κατασκευών όπως κεκλιμένες, θολωτές ή στρογγυλές οροφές.
Σοβατίσματα – Επιχρίσματα

Ελαιοχρωματισμοί – Τεχνοτροπίες

Εργασίες με τεχνικές βαψίματος (τεχνοτροπίες) σε τζάκι για την ανάδειξη της αισθητικής του χώρου σε σαλόνι οικίας, στην περιοχή Π. Φαλήρου.

 • Έγινε καθαρισμός της επιφάνειας από σαθρά υλικά
 • Στοκάρισμα (τοπικά)
 • Τρίψιμο της επιφάνειας
 • Αστάρωμα για την καλύτερη πρόσφυση του χρώματος
 • Χρωματισμό επιφάνειας με ειδικό υλικό τεχνοτροπίας

Γύψινες κατασκευές

Κατασκευή βιβλιοθήκης από γυψοσανίδα για τον διαχωρισμό δύο χώρων σε οικία στο Κουκάκι με την καλύτερη εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού.

 

 • Αρχικά έγινε η χάραξη του υπό κατασκευήν χωρίσματος στο δάπεδο, στην οροφή και στον τοίχο.
 • Στερεώθηκε ο μεταλλικός σκελετός στην οροφή και στο δάπεδο.
 • Τοποθετήθηκαν τα κομμάτια της γυψοσανίδας
 • Έγιναν οι εργασίες στοκαρίσματος με ειδικό υλικό.
 • Στην τελευταία φάση έγινε το τρίψιμο, το αστάρωμα και η βαφή της επιφάνειας.

Σιδηροκατασκευές

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού με υαλοπίνακα σε πρόσοψη καταστήματος στην Χαλκίδα Ευβοίας.

Σιδηροκατασκευές

Κατασκευή μεταλλικής σκάλας στο δώμα κτιρίου οπού στεγάζονται τα γραφεία της εταιρείας ADT ΕΛΛΑΣ .

Παρακάτω μπορείτε να δείτε περισσότερα ενδεικτικά μας έργα

Aνακαίνιση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, οικονομικά με Anakainisis Solutions